Den första döden skyllde på den elektroniska cigaretten

Döden tillkännagavs i slutet av augusti av hälsovårdsmyndigheterna i US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som övervakar ytterligare 193 personer som drabbats av samma symptom från slutet av juni till idag.

“Det är inte klart om den rapporterade sjukdomskänsla (andningssvårigheter, bröstsmärtor, mag – tarmsjukdomar, trötthet) har en enda och gemensamt ursprung-kommenterar läkaren om Vape.

Enligt medicinsk personal skulle den observerade lungskadan, av vilka några är irreversibla, inte bero på virus eller bakterier.

Orsaken är fortfarande okänd och det enda element som förenar patienter är den generiska vanan att “vaping”.

Vem har också krävt en ökning av tjänster för dem som avser att sluta röka och noterar att endast 30% av världens befolkning har tillgång till dem”